TİROİD, ZEHİRLİ GUATR, TİROİT, HASİMOTO, DİYET, TROİD UZMANI
PROF. DR. METİN ÖZATA - GUATR, TİROİD, ENDOKRİN, DİYET, DİYABET UZMANI GUATR, ZEHİRLİ GUATRİ HİPOTİRİODİ, DİYABET, DİYET, ŞEKER HASTALIĞI, NODÜL, TİROİDİT, HASHIMOTO HASTALIĞI, TİROİD KANSERLERİ
 
 
İYOT DAMLASI ZAYIFLATMAZ SAKIN KULLANMAYIN
GUATR
TIROIT
Prof. Dr. Metin ÖZATA
Yayımlanmış Kitaplar
Tiroid
Guatr Hastalığı
Hashimoto Hastalığı
Hipotiroidi
Zehirli Guatr
Nodul
Tiroidit - Tiroit İltihabı
Gebelikte Tiroid
Tiroid Kanserleri
Guatr ve …
VITAMIN KULLANIMI
Tiroid ve …
ZAYIFLAMA
Makale Özetleri - Yenilikler
DIYET
SEKER HASTALIGI
METABOLIZMA
ENDOKRIN
Site Haritası - Site Map
İletişim - Ulaşım
Videolar
Anasayfa

Kişiye Özel Kalıcı Zayıflama Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Vitamin Miineral ve Bitkisel Ürün Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Gİ Diyeti - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... 99 Sayfada Kilo Yönetimi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
ENDOKRİNOLOJİ - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Diyabetle Kaliteli Yaşam Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Doğru Beslen - Formda Kal - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... 99 Sayfada Sağlıklı ve Dengeli Beslenme - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...
Guatr ve Tiroid Rehberi - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ... Tiroid Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey - Prof. Dr. Metin ÖZATA - TIKLAYINIZ...

PROF DR METİN ÖZATA

 

PROF DR METİN ÖZATA

1958 yılında Burdur'da doğdu. 203 yılında profesör oldu. Amerika da Chicago Üniversitesi ve Almanya USAF Center de Wiesbaden de çalıştı. 2008 yılında GATA Haydarpaşa Hastanesinden kendi isteği ile emekli oldu

Halen muyanesinde çalışmaktadır

 

 

 

ALDIĞI  ÖDÜLLER
1. Türk Diabet Cemiyeti  Prof. Celal Öker Bilim Ödülü (1995)
2. Bayındır Tıp Merkezi Bilim Teşvik Ödülü (1997)
3. TÜBİTAK  Bilim Teşvik Ödülü (1998)
4. Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi En İyi Sözel Bildiri Ödülü (1998)
5. GATA 100. Yil Ulusal Bilim Yarışması ikinciliği ödülü (1998)
6. GATA 100. Yıl TSK Sağlık personeli Bilim yarışması üçüncüsü (1998)
7. Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi en iyi sözel bildiri  ödülü (1999)
8. Roche  Bilimsel Araştırma Endokrinoloji Bilim Ödülü Birincisi (2000)
9. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi En iyi bildiri üçüncülük ödülü (2000)
10. GATA 2000-2001 yılı Dahili Bilimler Araştırma Makalesi 2. ve  4.cüsü
11. Servier Diabet Proje Yarışması Proje Destek Ödülü (2000)
12. Metabolik Sendrom X Bilimsel Araştırma Yarışması Birinciliği (2000)
13. Türk Diabet Vakfı Diabet Araştırma Birincilik Ödülü (2001)
14. TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü (2001)
15. Türk Diabet Vakfı En iyi Bilimsel yayın Birinciliği (2002)
16. GATA en iyi yayın ikinciliği (2002)
17. Bayındır Tıp Merkezi Bilim Ödülü (2003)
18. İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü (2003)
19. Ulusal Endokrinoloji Kongresi En iyi 3. Poster Ödülü (2006)
20. 5-7 Ekim 2006 günleri arasında  Las Vegas, A.B.D.’de  yapılan 4 ncü  Dünya İnsülin Rezistans Sendromu Kongresi’nde  en iyi  poster ikincilik ödülü almıştır

 


HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER VE KURULUŞLAR
1. J Clin Endocrinol Metab (A.B.D.)
2. Endocrinology (A.B.D)
3. Israel Academy of Science (İsrail)
4. Diabetologia (Avrupa)
5. Clinical Laboratory Medicine (Almanya)
6. Int. J. Obesity (A.B.D)
7. Turkish Medical Sciences (TÜBİTAK)
8. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
9. Gulhane Tıp Dergisi
10. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
11. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Proje Danışmanlığı
12. GATA Araştırma Merkezi Proje Danışmanlığı
13. Nobel Medicus Dergisi
14. Guraba Hastanesi Dergisi

YURTDIŞINDA VERDİĞİ KONFERANSLAR
1. Pastör Enstitüsünde  ‘’Euroconferans on Obesity’’ de ‘’Obesity and Reproduction’’ isimli konferans (Kasım, 1999) (Paris, Fransa)
2. 5. Avrupa Endokrinoloji Kongresinde ‘’ Leptin Deficiency and Resistance’’  konulu konferans (Torino, İtalya, 9 Haziran 2001)

 

YURTDIŞI YAYINLARINA ATIF SAYISI

Mayıs 2009 tarihi itibariyle yurtdışı yayınlarına 2100 atıf yapılmıştır


YURDIŞINDA VERDİĞİ KONFERANSLAR:
1. Paris Pastör Enstitüsünde Avrupa Obezite Sempozyumunda ‘’Obezite ve Reproduktif Sistem’’ isimli konferans (Kasım ,1999)
2.  9 Haziran 2001  tarihinde İtalya Torino’da yapılan 5. Avrupa Endokrin Kongresinde ‘Leptin yetmezliği ve direnci’’ isimli bir konferans vermiştir..
3. 12. Balkan Endokrinoloji Kongresinde (Mayıs 21-25, 2003 Selanik,Yunanistan)  ‘’ Human Leptin Deficiency’’ konulu bir konferans vermiştir.

YAPTIĞI EK GÖREVLER:

1. 1995-200 tarihleri arasında GATA Araştırma Merkezi Tıbbi Araştırma Bölüm Başkanlığı
2. Gülhane Tıp Dergisi Yardımcı Editörlük (1995-2000).
 
 
 
 
  KENDİ YAZDIĞI KİTAPLAR
1. ‘’Obezite Tanı ve Tedavisi’’  GATA  Basımevi, 2003, Ankara
2. ‘’Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi’’ GATA Basımevi, 2003, Ankara
3. Tiroid Kanserleri, Ayın kitabı 2003, GATA Basımevi,Ankara
4. Nodüler Guatr, Ayın Kitabı , 2003, GATA Basımevi,Ankara
5. Tirotoksikoz” Ayın Kitabı Nisan 2004, GATA Basımevi,Ankara
6. Doğru Beslen Formda Kal, Epsilon Yayınevi, 2004, İstanbul
7. Hipotiroidizm Tanı ve Tedavisi-GATA Basımevi , Nisan 2005 Ayın Kitabı
8. Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım.  Epsilon  Yayınevi, 2005, İstanbul
9. Tiroit Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey, Epsilon Yayınevi, 2005, İstanbul
10. Diyabet Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey, Epsilon Yayınevi, 2006
11. G.İ. Diyeti, Erko yayıncılık, 2007 İstanbul
12. 99 Sayfada Kilo Yönetimi ve Bilimsel Zayıflama,İş bankası yayını, 2007
13. Vitamin Mineral ve Bitkisel Ürün Rehberi, Gürer yayınları, 2008
14. 99 Sayfada Tiroid Hastalıkları, İş bankası yayını, 2008
15. Diyabetle Kaliteli Yaşam Rehberi, Gürer yayınları, 2009
16. Guatr ve Tiroid Rehberi, Gürer yayınları, 2010
17. İnsülin Direnci Diyeti, Baskıda
18. Tiroid Tabı ve Tedavi Baskıda
19. Endokrinoloji, Baskıda

YURTDIŞINDA YAYINLANAN KİTAP BÖLÜMÜ
1.  Editörlüğünü Bolis CL, Licinio J, Govoni S’ nin yaptığı ‘’The Autonomic Nervous System’’ isimli 2003 yılında Marcel Dekker Inc. tarafından A.B.D’de basılmış olan kitabın  ‘’Autonomic Nervous System-Leptin Interaction’’ isimli bölümünü Bulent Yıldız, Ma-Li Wong ve Julio Licinio ile beraber yazmıştır.

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİTAPLAR
1. Tiroit Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Epsilon Yayınevi, 2005, İstanbul
2. Endokrinoloji-Metabolizma Diabet, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006, İstanbul
3. Tip 2 Diyabetin Tıbbi Tedavisi (ADA Yayını) Türkçe Çeviri Editörü.2004

 

YURTİÇİNDE YAYINLANAN KİTAP BÖLÜMLERİ
1. İliçin, Ünal, Biberoğlu, Akalin, ve Süleymanlar’in editörlüğünü yaptığı TEMEL İÇ HASTALIKLARI kitabının  (Güneş Kitabevi Ltd. Şti.., Ankara, 1996) HİPERLİPOPROTEİNEMİLER ve  SEKS FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI ( sayfa 1500-1516)  konularını yazmıştır.
2. Editörlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ‘Mezuniyet Sonrası Diabetes Mellitus Kursu’ kitabının ‘Beta3 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi ve NIDDM’ konusunu yazmıstır.1997.
3. Editörlüğünü  Yalçın Aral’ın yaptığı ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TEMEL TEDAVİ KİTABI’nin (Bilimsel Tıp Yayınevi, 1998) TİROİD TÜMÖRLERİ, TİROİD NODULLERİ ve TİROİD HORMON REZİSTANSI SENDROMLARI bölümlerini yazmıştır.
4. Editörlüğünü Prof.Dr. Hüsrev Hatemi, Prof . Dr. Taylan Kabalak ve  Prof.Dr Gürbüz Erdoğan’ın ın yaptığı ‘’ Klinik Tiroid ‘’ kitabının ‘Hashimoto Tiroiditi ‘ bölümünü yazmıştır. Kelebek Matbaacılık, Aralık 2001.
5. Editorlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ‘ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalikları Kurs Kitabı’ nın ‘İyi Diferansiye Tiroid Karsinomalarıının Etiyopatogenezinde Onkogenler ve Tumor Supressor Genlerin Rolu’ ve ‘AIDS’te Adrenal ve Gonad’ bölümlarini yazmıştır. 1998.
6. Endokrin Bölüm Editörlüğünü Prof. Dr. Olcay Gedik’in yaptığı ve yakında basılacak olan İç Hastalıkları Kitabının ‘’Yeme davranışı bozuklukları’’ bölümünü yazmıştır.
7. Tiroid Hormon Rezistansı, Kitap Bölümü. Koloğlu Endokrinoloji Temel Klinik 2.Baskı MN Medikal ve Nobel. 2005

 

 

 

 

 

      

 
   
 
© 2024 Prof. Dr. Metin ÖZATA Web Tasarım